Strona główna
12-12-2016
Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa
Konkurs organizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Świeciu

02-12-2016
Bezpłatna mammografia
Mammobus - do końca roku bezpłatne badania dla kobiet w wieku 40-75 lat - Drzycim

02-12-2016
Ogłoszenie
OGŁOSZENIE dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku.

01-12-2016
Światowy Dzień AIDS
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu informuje, iż 1 grudnia jak co roku obchodzimy Światowy Dzień AIDS

29-11-2016
'Psychoterapia jest dla ludzi'
Łódzka Fundacja Psychoterapii prowadzi ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną

24-11-2016
Olimpiada Wiedzy Rolniczej
W dniu 17 listopada 2016 roku rolnicy z terenu Powiatu Świeckiego walczyli o miano najlepszego podczas powiatowych eliminacji na XXVI Olimpiadzie
Wiedzy Rolniczej. Młodzi rolnicy ze wszystkich gmin powiatu licznie przybyli na Olimpiadę, którą zorgani

24-11-2016
Aż 6 uczniów z Powiatu Świeckiego otrzymała stypendia Prezesa Rady Ministrów
Gratulujemy!

22-11-2016
Zarząd Powiatu Świeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1 na zrealizowanie zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, poprzez „Prowadzenie mobilnego punktu nieodpłatnej pomocy pra

sekretariat@csw.pl Copyright © 2006 by Logonet