Strona główna
Młodzi górą

O projekcie
Wtorek, 01.07.2014

Jest to projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Działanie 9.1.2  Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych  W ramach [...]   więcej>>Aktualności
Dokumenty do pobrania
Kontakty
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - portal funduszy europejskich

sekretariat@csw.pl Copyright © 2006 by Logonet